"Hoe krijg je de VvE mee?"
"Vind hulp om het eens te worden over isoleren."
Krokodil
Hond

Hoe krijg ik mijn VvE ook enthousiast om te gaan isoleren?

Bij een appartement of boven- en benedenwoning zijn dak, vloer, gevel en ramen meestal in gezamenlijk bezit. Wil je de isolatie van een appartement verbeteren, is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Hoe krijg je de VvE enthousiast?

Stap 1 – Zoek enthousiaste medestanders
Maak het onderwerp energie besparen bespreekbaar met de eigenaren van andere appartementen binnen je complex. Samen kun je het bestuur van de VvE enthousiast maken en zorgen dat het een agendapunt op de Algemene Ledenvergadering wordt.

Stap 2 - Maak je voorstel concreet
Een goede onderbouwing van de plannen is noodzakelijk. Het is daarom belangrijk om samen te besluiten om een energieadvies te vragen. Dit energieadvies en het ondersteuningstraject voor de VvE wordt door de Rijksoverheid gesubsidieerd. En met dit energieadvies wordt het financiële plaatje inzichtelijk: wat betekent energie besparen concreet voor jullie complex? Wat kost het en wat levert het op? In het energieadvies wordt dan natuurlijk ook de landelijke subsidie, die voor energiebesparende maatregelen bij een VvE nog steeds beschikbaar is, meegenomen. Op basis van het energieadvies kunnen bovendien de verbeteringen van de isolatie in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen worden.

Met je VvE kun je ook in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening om isolatieverbeteringen te financieren. Bekijk een inspirerend voorbeeld van een VvE uit Utrecht in onderstaand filmpje. 

Stap 3 – Zet het op de agenda
Zorg als laatste dat het op de agenda van de Algemene Ledenvergadering komt en bekijk samen de vervolgstappen, die genomen moeten worden. 

Het Energieloket van VvE Belang of het Energieloket in je gemeente kan je helpen om de vervolgstappen, zoals het energiebesparingsadvies of het uitwerken van een plan van aanpak, te realiseren. Ook kunnen zij je adviseren over de subsidie, die nog steeds voor VvE's beschikbaar is. Zie hierover meer op de site van RVO.

 

Ik weet genoeg over het enthousiasmeren van mijn VvE.