"Hoe krijg je de VvE mee?"
"Vind hulp om het eens te worden over isoleren."
Krokodil
Hond

Hoe krijg ik mijn VvE enthousiast om te gaan isoleren?

Bij een appartement of boven- en benedenwoning zijn dak, vloer, gevel en ramen meestal in gezamenlijk bezit. Wil je de isolatie van een appartement verbeteren, is een besluit nodig van de Vereniging van Eigenaren. Lees hieronder de verschillende stappen die je kunt nemen om samen aan de slag te gaan. 

Stap 1 – Zoek enthousiaste medestanders
Maak het onderwerp energie besparen bespreekbaar met de eigenaren van andere appartementen binnen je complex. Samen kun je het bestuur van de VvE enthousiast maken en zorgen dat het een agendapunt op de Algemene Ledenvergadering wordt.

Stap 2 - Maak je voorstel concreet en bekijk de financiële mogelijkheden 
Een goede onderbouwing van de plannen is noodzakelijk. Het is daarom belangrijk om samen te besluiten om een energieadvies te vragen. Dit energieadvies en het ondersteuningstraject voor de VvE wordt door de Rijksoverheid gesubsidieerd.

Ook het financiële plaatje inzichtelijk: wat betekent energie besparen concreet voor jullie complex? Wat kost het en wat levert het op? Daarbij kun je als VvE ook nog steeds profiteren van de landelijke subsidie van de overheid.

Op basis van het energieadvies kunnen de energiebesparende maatregelen als verbeteringen in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen worden.

Stap 3 – Zet het op de agenda
Zorg als laatste dat het op de agenda van de Algemene Ledenvergadering komt en bekijk samen de vervolgstappen, die genomen moeten worden. 

Het Energieloket van VvE Belang of het Energieloket in je gemeente kan je helpen om de vervolgstappen, zoals het energiebesparingsadvies, het uitwerken van een plan van aanpak of de aanvraag van de subsidie, te realiseren. 

Belangrijk om te onthouden

Het proces om de gehele VvE mee te krijgen, kan soms best ingewikkeld zijn en lang duren. Wees je daar bewust van.

Een energieadvies (ook gesubsidieerd) kan helpen om anderen enthousiast te maken.

Het kan slim zijn om de isolatieplannen op te nemen bij de plannen voor groot onderhoud aan het appartementencomplex. 

Maak gebruik van de landelijke subsidie voor VvE's om energiebesparende maatregelen te nemen. Bekijk hoe een VvE in Utrecht de subsidie inzette om 42 appartementen beter te isoleren. 

 

 

Ik weet genoeg over het enthousiasmeren van mijn VvE.