Over deze campagne

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen, en door warmtepompen, zonneboilers, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar er vaak niet toe komen om maatregelen te nemen. Hoofddoel van de campagne is de barrières rondom energiebesparing te verlagen en de urgentie verhogen. De campagne richt zich daarbij op huiseigenaren die wel al maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. Op de campagnewebsite worden de belangrijkste vragen van eigenwoningbezitters beantwoord en ze worden geholpen bij het maken van een offerte-aanvraag.

De Rijksoverheid wil bereiken dat uiteindelijk zoveel mogelijk huiseigenaren daadwerkelijk energiebesparende maatregelen toepassen: voor meer wooncomfort, voor een lagere energierekening en voor een beter milieu. De campagne is een afspraak uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 dit akkoord voor verduurzaming van onze samenleving en economie.

De campagne duurt tot en met 2018. In de eerste fase ligt de nadruk op het verbeteren van de isolatie van woningen. Later kan de aandacht van de campagne verschuiven, bijvoorbeeld naar andere energiebesparende maatregelen of naar specifieke doelgroepen.

Voor deze campagne werkt het Rijk samen met de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast werkt het Rijk samen met diverse partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden.

Milieu Centraal
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, die consumenten met praktische en betrouwbare informatie helpt om duurzame keuzes te maken. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op deze campagnesite zijn alle berekeningen van kosten en besparingen afkomstig van Milieu Centraal. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. In deze campagne ondersteunt de VNG de regionale en lokale Energieloketten. Deze Energieloketten bieden in de campagne aan huiseigenaren de mogelijkheid tot persoonlijk advies over energiebesparende maatregelen en hulp bij vinden van een geschikt bedrijf.