Ga direct door naar de content van deze pagina
Logo Rijksoverheid

Over deze campagne

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. En door het nemen van een biomassaketel, pelletkachel, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen.

Om huiseigenaren te motiveren hun huis energiezuiniger en duurzamer te maken krijgen in de campagne mensen die het al gedaan hebben het woord. Hun verhalen vormen een bron van inspiratie. Ze vertellen over hun motieven, hobbels onderweg, hoe ze die overwonnen hebben en wat het hen oplevert. 

Op deze campagnewebsite kunnen woningeigenaren zich oriënteren op 12 verbeteropties voor een energiezuiniger en duurzamer huis. Ze kunnen eenvoudig in contact komen met adviseurs en vakkundige bedrijven om de (volgende) stap naar een energiezuinig en duurzaam huis te zetten.

Het achterliggende doel is dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 snel omlaag moet vanwege de verandering van het klimaat, en in 2050 naar nul. Ook de CO2 uitstoot door energieverbruik in woningen moet naar nul. Het energieverbruik van woningen doet er toe. De hoeveelheid CO2 door het jaarverbruik van gas en stroom van alle woningen is vergelijkbaar met 16 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland. 

Wonen zonder uitstoot van CO2 is mogelijk door een combinatie van goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties voor verwarming en warm water, en het gebruik van duurzame energiebronnen.

De campagne is een afspraak uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 dit akkoord voor verduurzaming van onze samenleving en economie.

De campagne is gestart in 2016 en duurt tot en met 2018. In de eerste fase lag de nadruk op het verbeteren van de isolatie van woningen. In deze tweede fase zijn hier installaties voor duurzame warmte, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen en energieverbruiksmanagers aan toegevoegd.

Partners en doorverwijzingen

Voor deze campagne werkt het Rijk samen met de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast werkt het Rijk samen met diverse partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden.

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie, die consumenten met praktische en betrouwbare informatie helpt om duurzame keuzes te maken. Tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op deze campagnesite zijn alle berekeningen van kosten en besparingen afkomstig van Milieu Centraal. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. In deze campagne ondersteunt de VNG de regionale en lokale Energieloketten.

Energieloketten

In bijna alle gemeenten of regio’s zijn energieloketten die eigenwoningbezitters vrijblijvend adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen en helpen met het vinden van een geschikt bedrijf.

De verantwoordelijkheid voor de informatie van het loket, het advies over energiebesparende maatregelen en de selectie van bedrijven ligt bij de Energieloketten zelf.

Het Energieloket in jouw gemeente

VvE Belang

VvE Belang helpt appartementseigenaren en VvE’s met advies op uiteenlopende onderwerpen, waaronder het verduurzamen van appartementen. Op het speciaal hiervoor ingerichte energieloket kunnen ze je verder helpen met vragen over energiebesparende maatregelen.

De verantwoordelijkheid voor de informatie van het loket, het advies over energiebesparende maatregelen en de selectie van bedrijven ligt bij VvE Belang zelf.

www.vvebelang.nl/energieloket

Wijisoleren.nl

De site Wijisoleren.nl biedt een overzicht van gespecialiseerde isolatiebedrijven. Je kunt hier isolatiebedrijven vinden die gecertificeerd of erkend zijn.

De verantwoordelijkheid voor de selectie van isolatiebedrijven en de informatie op deze site is in handen van brancheorganisatie VENIN in samenwerking met Milieu Centraal.

www.wijisoleren.nl

Leveranciers duurzame warmte

De campagnesite biedt de mogelijkheid om in contact te komen met leveranciers van biomassaketels, pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers.

Verantwoordelijk voor de selectie van de aangesloten leveranciers zijn de brancheverenigingen voor biomassaketels, pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en de Stichting Duurzame Energie Prestatie Keur.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Dat betekent dat een particuliere huiseigenaar en Vereniging van Eigenaren rechtstreeks contact hebben met SVn. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er 300 miljoen euro beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

De verantwoordelijkheid voor de informatie en het verstrekken van leningen is in handen van SVn.

www.energiebespaarlening.nl

Contact

Wil je meer weten over deze campagne? Ga naar www.rijksoverheid.nl/contact en stel je vraag. Je kunt ook bellen naar 1400 (ma-vrij, van 8.00 – 20.00 uur). Voor dit nummer betaal je alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.

Over subsidiemogelijkheden

Heb je een vraag over de landelijke subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE's of over de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)? Kijk voor meer info op www.rvo.nl/subsidieverenigingvaneigenaren of www.rvo.nl/isde

Je kunt je vraag over één van de subsidies ook mailen naar www.rvo.nl/contactformulier.

Meer weten over energiebesparing


Op www.milieucentraal.nl/energie-besparen vind je tips, adviezen en achtergrondinformatie over isoleren, zuinige en duurzame verwarming en zonnepanelen.

Het Energieloket in je gemeente kan je vragen beantwoorden over het energiezuiniger maken van je woning.

 

Deze site maakt alleen gebruik van cookies voor analyse.

Naar boven