Toolkit

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in een toolkit materialen beschikbaar voor netwerkpartners. Deze middelen kunnen vanaf 18 oktober 2016 gebruikt worden door organisaties die op professionele wijze willen communiceren met (latente) particuliere woningbezitters over energiebesparende maatregelen aan het huis en over de beschikbare subsidies en leningen die in dit kader beschikbaar zijn. 

De middelen zijn inmiddels aangepast op het feit dat de subsidie voor isolatiemaatregelen voor individuele huizenbezitters is uitgeput. Voor VVE’s is er nog wél subsidie beschikbaar.

Link naar de toolkit